Occupancy Rate

Occupancy Rate of each Area

(%)

Jan. 2018 Feb. 2018 Mar. 2018 Apr. 2018 May 2018 Jun. 2018
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
Central Tokyo 96.4 97.3 95.9 95.6 95.6 141,333.98 135,880.81 96.1
Sub-central Tokyo 97.2 97.7 97.5 96.8 95.8 140,319.98 135,195.01 96.3
Tokyo Metropolitan Area 95.6 96.3 98.7 99.7 98.1 6,549.71 6,368.65 97.2
Other Major Cities 95.7 95.5 96.0 94.6 95.1 30,793.85 29,334.41 95.3
All 96.7 97.2 96.6 96.1 95.7 318,997.52 306,778.88 96.2

Occupancy Rate of each Property

Jan. 2018 Feb. 2018 Mar. 2018 Apr. 2018 May 2018 Jun. 2018
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Occupancy
Rate (%)
Rentable
Area (m2)
Rented
Area (m2)
Occupancy
Rate (%)
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO 97.5 97.5 100.0 100.0 97.8 2,473.56 2,473.56 100.0
COMFORIA WASEDA 97.2 97.9 97.9 95.8 97.9 2,836.97 2,749.13 96.9
COMFORIA SHIMOOCHIAI 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 2,430.20 2,389.25 98.3
COMFORIA HIGASHINAKANO 97.6 100.0 97.6 100.0 100.0 827.09 787.07 95.2
COMFORIA BUNKYOKASUGA 99.0 98.0 98.0 99.0 98.3 2,234.19 2,197.17 98.3
COMFORIA ASAKUSAMATSUGAYA 97.2 97.2 95.7 94.2 95.6 2,044.98 1,987.54 97.2
COMFORIA NISHIOI 100.0 98.3 100.0 98.3 96.6 1,174.94 1,135.04 96.6
COMFORIA NAKANO 93.9 100.0 97.3 100.0 96.0 1,640.96 1,640.96 100.0
COMFORIA SHIMOKITAZAWA 94.2 96.1 99.3 96.5 95.1 3,892.18 3,733.26 95.9
COMFORIA NISHIKAMATA 97.5 93.5 95.9 98.2 96.6 2,634.08 2,587.50 98.2
COMFORIA OYAMA 97.0 98.0 99.0 96.1 94.4 3,607.39 3,438.97 95.3
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA SOUTH 95.6 97.8 100.0 97.8 97.8 1,162.80 1,162.80 100.0
COMFORIA KOMAZAWA 94.6 96.0 98.0 96.0 91.8 1,546.24 1,451.91 93.9
COMFORIA GINZA EAST 98.7 100.0 97.5 95.6 95.1 4,816.73 4,736.14 98.3
COMFORIA AZABUDAI 90.3 82.2 95.9 87.7 91.9 848.65 848.65 100.0
COMFORIA SHIBAKOEN 100.0 98.1 98.1 98.0 98.0 1,717.95 1,717.95 100.0
COMFORIA NISHIAZABU 100.0 91.9 92.0 92.4 100.0 937.26 937.26 100.0
COMFORIA MINAMIAOYAMA 100.0 96.8 96.3 96.8 96.8 1,486.07 1,395.22 93.9
COMFORIA MINAMIAOYAMA DEUX 84.1 84.1 84.1 84.1 84.1 399.18 335.81 84.1
COMFORIA NISHIWASEDA 96.4 100.0 96.6 96.8 98.5 2,535.67 2,500.67 98.6
COMFORIA KOISHIKAWA 97.5 100.0 100.0 94.7 92.2 830.35 808.55 97.4
COMFORIA SENGOKU 97.8 97.8 100.0 100.0 100.0 3,159.70 3,159.70 100.0
COMFORIA DAIKANYAMAAOBADAI 100.0 97.4 100.0 95.4 95.4 1,163.10 1,163.10 100.0
COMFORIA DAIKANYAMA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU NORD #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! - - #VALUE!
COMFORIA HARAJYUKU 92.2 97.6 97.8 96.9 95.2 4,528.51 4,347.72 96.0
COMFORIA IKEBUKURO 92.8 100.0 100.0 100.0 92.5 963.47 890.87 92.5
COMFORIA KOMAE 95.3 95.3 100.0 100.0 100.0 - - -
COMFORIA RYOGOKUISHIWARA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,011.91 1,011.91 100.0
COMFORIA MITA NORTH 96.2 100.0 100.0 100.0 100.0 1,128.88 1,128.88 100.0
COMFORIA SHIBAURA BOWHOUSE 97.5 96.4 93.9 95.2 97.8 4,431.79 4,333.79 97.8
COMFORIA ASAKUSABASHI DEUX 100.0 98.1 95.3 95.4 93.5 1,392.56 1,327.98 95.4
COMFORIA OSHIAGE 95.3 98.0 100.0 98.0 95.4 1,058.10 1,009.99 95.5
COMFORIA HONJOAZUMABASHI 100.0 98.2 100.0 98.2 100.0 1,184.50 1,184.50 100.0
COMFORIA KIYOSUMISHIRAKAWA TROIS 100.0 96.1 98.0 98.0 95.9 1,260.51 1,260.51 100.0
COMFORIA MONZENNAKACHO 97.9 97.9 99.3 97.9 97.2 3,725.52 3,623.06 97.2
COMFORIA HIMONYA 91.6 94.3 96.6 96.6 100.0 2,158.72 2,158.72 100.0
COMFORIA MISYUKU 96.5 98.9 98.5 96.7 96.7 2,598.50 2,525.13 97.2
COMFORIA GAKUGEIDAIGAKU 98.0 98.0 96.1 96.1 93.5 1,602.88 1,455.08 90.8
COMFORIA HIGASHINAKANO DEUX 89.9 94.0 100.0 98.1 96.1 1,230.92 1,207.10 98.1
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO WEST 96.4 97.6 97.3 96.6 95.1 6,436.14 6,161.49 95.7
COMFORIA YOKOHAMAKANNAI 96.4 98.8 - - - - - -
COMFORIA RYOGOKU DEUX 92.8 92.9 96.3 94.4 93.1 1,589.91 1,476.01 92.8
COMFORIA OMORI DEUX 97.1 95.6 94.3 90.3 90.4 1,619.13 1,499.11 92.6
COMFORIA MACHIYA 97.0 100.0 93.9 97.0 93.9 1,279.83 1,201.83 93.9
COMFORIA ICHIKAWAMYODEN 91.6 93.1 97.8 100.0 98.1 1,408.46 1,316.48 93.5
COMFORIA YATSUKA 95.2 98.4 96.8 98.4 100.0 1,562.40 1,562.40 100.0
COMFORIA SHIROKANETAKANAWA 100.0 94.7 97.3 92.2 94.9 1,521.11 1,483.37 97.5
COMFORIA NIHONBASHI NINGYOCHO EAST 99.0 98.0 95.2 94.7 94.7 2,447.12 2,362.38 96.5
COMFORIA ATAGO 100.0 97.5 95.0 95.0 97.5 1,002.00 951.99 95.0
COMFORIA ASAKUSABASHI 98.8 100.0 99.4 97.9 96.4 4,234.76 4,145.31 97.9
COMFORIA RYOGOKU SOUTH 96.0 100.0 100.0 97.4 92.2 2,106.75 1,988.76 94.4
COMFORIA TOYOSU 98.3 96.7 95.5 97.6 95.1 4,127.00 3,882.30 94.1
COMFORIA SHIN-OSAKA 98.3 96.9 98.3 95.5 97.5 5,999.67 5,929.69 98.8
COMFORIA SUMIDA-TACHIBANA 100.0 100.0 97.7 98.5 93.8 1,708.14 1,628.97 95.4
COMFORIA KUDAN 97.2 100.0 97.8 97.2 97.2 1,589.22 1,498.96 94.3
COMFORIA NIHONBASHININGYOCHO NORTH 100.0 94.5 94.5 94.4 91.6 1,447.92 1,407.91 97.2
COMFORIA SINKAWA 98.3 95.0 98.3 95.0 95.0 2,452.32 2,370.22 96.7
COMFORIA AKASAKA 100.0 100.0 95.1 87.5 95.0 2,182.10 2,128.11 97.5
COMFORIA MITA EAST 94.6 97.2 98.6 99.3 97.7 3,639.93 3,513.45 96.5
COMFORIA SHIBAURA CANAL 94.7 96.8 98.9 99.0 96.9 2,070.14 2,005.04 96.9
COMFORIA UENOHIROKOJI 100.0 96.1 92.6 96.5 94.2 1,462.39 1,384.84 94.7
COMFORIA KASUGATOMISAKA 99.4 97.4 97.4 97.4 93.7 3,527.90 3,355.70 95.1
COMFORIA HONKOMAGOME 94.5 97.2 100.0 97.2 100.0 2,222.28 2,222.28 100.0
COMFORIA MORISHITA 98.7 98.7 98.7 97.6 96.4 1,977.02 1,878.59 95.0
COMFORIA KIBAKOEN 98.3 96.7 100.0 98.3 96.7 1,281.00 1,238.30 96.7
COMFORIA MEGURO CHOJAMARU 98.9 100.0 98.9 94.6 94.1 2,889.46 2,721.24 94.2
COMFORIA NISHIMAGOME 100.0 96.3 93.8 96.3 100.0 1,553.35 1,553.35 100.0
COMFORIA KITASANDO 97.0 98.8 96.5 96.8 95.4 4,965.84 4,730.22 95.3
COMFORIA YOYOGIUEHARA 100.0 100.0 100.0 100.0 98.1 2,001.41 2,001.41 100.0
COMFORIA SASAZUKA 98.5 100.0 100.0 94.9 94.8 2,579.00 2,499.90 96.9
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅡ 97.4 97.5 96.8 95.2 94.8 2,060.47 1,867.79 90.6
COMFORIA ICHIGAYAYANAGICHO 100.0 98.8 100.0 97.4 95.8 2,033.51 1,946.80 95.7
COMFORIA KAGURAZAKA 87.0 97.5 100.0 94.3 100.0 850.72 850.72 100.0
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO EAST 95.4 96.8 98.6 100.0 100.0 2,754.80 2,754.80 100.0
COMFORIA HIGASHIIKEBUKURO 100.0 100.0 98.3 94.2 92.0 1,496.46 1,415.14 94.6
COMFORIA SHINKOYASU 100.0 100.0 100.0 100.0 94.8 2,320.47 2,252.67 97.1
COMFORIA SHINSAKAE 95.1 95.1 98.6 96.0 97.3 3,674.88 3,549.60 96.6
COMFORIA KITAHORIE 93.5 94.8 94.8 94.8 94.8 1,806.94 1,713.34 94.8
COMFORIA NIBANCHO 95.2 100.0 97.2 100.0 100.0 1,816.64 1,816.64 100.0
COMFORIA NISHISHINJUKU 97.8 98.5 97.8 94.1 92.7 1,767.64 1,702.79 96.3
COMFORIA KOMABA 95.3 96.3 95.8 97.3 95.9 5,342.38 5,056.89 94.7
COMFORIA KANDAJINBOCHO 98.4 100.0 100.0 100.0 100.0 1,686.07 1,605.33 95.2
COMFORIA NIHONBASHI 97.1 97.1 97.1 94.2 92.8 2,805.71 2,663.61 94.9
COMFORIA TAMACHI 95.5 97.4 99.0 99.0 97.4 4,250.35 4,114.09 96.8
COMFORIA AZABUJUBAN 94.6 94.6 98.2 100.0 100.0 1,399.64 1,374.24 98.2
COMFORIA KINSHICHO 98.1 100.0 95.4 96.5 92.8 1,428.32 1,284.26 89.9
COMFORIA MINAMISUNAMACHI 95.8 97.4 97.2 97.1 95.6 6,141.98 5,847.10 95.2
COMFORIA HIGASHISHINAGAWA 98.2 100.0 98.2 96.4 98.2 2,807.46 2,807.46 100.0
COMFORIA MEGUROYAKUMO 97.3 97.8 96.5 97.6 97.6 1,177.99 1,127.39 95.7
COMFORIA YOGA 95.6 97.8 97.8 100.0 97.2 1,366.04 1,290.37 94.5
COMFORIA SHINJUKUGYOENⅠ 93.1 93.3 96.5 95.8 92.3 1,644.78 1,433.04 87.1
COMFORIA KAGURAZAKA DEUX 92.1 93.8 100.0 100.0 98.1 1,371.23 1,345.01 98.1
COMFORIA ITABASHINAKAJUKU 99.0 99.1 96.3 99.2 97.2 6,966.04 6,897.64 99.0
COMFORIA KITASANJO 98.9 97.3 93.8 87.2 88.7 3,222.00 2,823.84 87.6
COMFORIA AZABU EAST 99.0 99.0 100.0 100.0 97.3 2,634.46 2,634.46 100.0
COMFORIA SHINAGAWA EAST 99.0 97.3 98.3 92.6 95.3 2,588.19 2,492.31 96.3
COMFORIA SHINJUKU EASTSIDE TOWER 95.4 96.4 96.5 96.5 96.2 48,267.60 46,280.39 95.9
COMFORIA OJIMA 98.0 99.0 100.0 99.0 99.0 2,550.42 2,498.86 98.0
COMFORIA OMORI TROIS 96.0 92.7 98.0 96.0 94.0 1,111.03 1,066.85 96.0
COMFORIA SAPPORO SHOKUBUTSUEN 97.6 97.6 95.2 97.6 95.3 3,329.27 3,171.99 95.3
COMFORIA OGIMACHI 94.5 94.3 93.2 95.5 96.6 2,147.55 2,039.44 95.0
COMFORIA ICHIGAYAYAKUOJI 94.3 94.3 100.0 100.0 100.0 1,102.95 1,102.95 100.0
COMFORIA AKIHABARA EAST 96.8 99.3 96.3 94.1 93.8 4,582.07 4,321.13 94.3
COMFORIA MITA TROIS 100.0 100.0 94.0 94.2 100.0 874.21 874.21 100.0
COMFORIA BUNKYOHAKUSAN 95.8 98.5 95.5 93.1 93.1 1,568.09 1,474.16 94.0
COMFORIA KAMATA 97.7 98.0 97.4 95.0 95.8 6,027.98 5,719.61 94.9
COLLEGE COURT HACHIMANYAMA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,923.34 1,923.34 100.0
COMFORIA SHINSAIBASHI EAST 91.6 90.6 96.8 95.8 93.8 3,095.68 2,908.97 94.0
COMFORIA KYOMACHIBORI 91.6 94.1 91.7 90.5 92.9 2,382.80 2,212.60 92.9
COMFORIA AWAZA 95.4 95.4 96.5 96.3 96.3 2,583.84 2,489.10 96.3
COMFORIA GYOTOKU 91.4 88.0 98.3 100.0 100.0 1,258.38 1,237.10 98.3
COMFORIA SHIBAURA 92.8 97.7 84.0 86.3 86.3 1,095.43 970.03 88.6
COMFORIA UENOIRIYA - 93.0 95.8 95.4 94.5 2,790.92 2,687.46 96.3
COMFORIA IKEJIRI - 98.0 93.7 93.7 86.4 1,365.43 1,182.02 86.6
COMFORIA SETAGAYAKAMIUMA - 100.0 97.8 96.7 98.9 2,348.17 2,322.44 98.9
COMFORIA KITAHAMA - 96.4 96.5 95.4 95.1 2,551.22 2,495.84 97.8
COMFORIA AKABANEIWABUCHI - - 92.0 90.4 92.1 4,162.80 3,884.04 93.3
COMFORIA RYOGOKU TROIS - - 95.7 95.7 95.7 1,848.06 1,742.92 94.3
COMFORIA SHINJUKU - - 2.2 29.1 48.4 1,793.88 1,343.52 74.9
COLLEGE SQUARE HACHIMANYAMA - - - - 100.0 1,260.52 1,260.52 100.0